LİSTAG

Ayrımcılığa, ötekileştirmeye, nefrete, şiddete hayır!

Bugün İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 50. yılı. Ne yazık ki hem dünyada, hem de özel olarak Türkiye’de hemen her gün LGBTİ+’lara yönelik insan hakları ihlalleriyle karşılaşıyoruz.

Bildirgenin 1. Maddesi’nde “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar” denmesine rağmen, Türkiye’de hemen her gün bu maddeyi ihlal eden, ayırımcı ve ötekileştirici nefret söylemleriyle karşılaşıyoruz. Devletin kişi hak ve özgürlüklerini korumakla görevli kurumlarının en üst düzey yöneticileri dahi LGBTİ+’ları doğal olmayan bir durum, bir sapkınlık ve sapıklık olarak damgalıyor, hedef gösteriyor.

Türkiye’de yürürlükteki mevzuatın içinde cinsel yönelimi de koruma altına alan tek kanun olan 6284 numaralı kanun, yani İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi için yoğun bir kampanya yürütülüyor. Bu kanunun LGBTİ+’ları desteklediği, bunun aile kurumunu parçalayacağı, böylece toplumun temellerinin sarsılacağı anlatılarak, evlatlarımız bir kez daha hedef gösteriliyor.

Bütün bu hedef göstermeler, nefret söylemleri, bize ayrımcılık, ötekileştirme ve şiddet olarak geri dönüyor. LGBTİ+’lar okulda, işyerinde, sokakta, hayatın her alanında ruhsal ve fiziksel şiddete maruz kalıyor. Bu şiddet ölümle dahi sonuçlanabiliyor.

LGBTİ+’ların anneleri, babaları, kardeşleri ve akrabaları olarak örgütlenen bizler, bütün insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğduğuna yürekten inanıyoruz. Bu en temel haklardan çocuklarımızın da yararlanması, ötekileştirmenin, ayrımcılığın, nefretin ve şiddetin son bulması için bir araya geliyor, örgütleniyor ve mücadele ediyoruz. Evlatları LGBTİ+ olan herkesi başka bir aile mümkün diyerek bize katılmaya, örgütlenmeye davet ediyoruz.

Gökkuşağının altındaki dünyada özgürce yaşamak her insanın hakkı!

Akdeniz Antalya LGBTI+ Aileleri Grubu

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği

Denizli LGBTİ+ Aileleri Grubu

İzmir LGBTİ+ Aileleri Grubu

LİSTAG LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği

Trans çocuklar mı? Bir de bizi dinleyin!

LGBTİ+’ların aileleri olarak, son günlerde bazı akademik çevrelerde yaşanan tartışmaları üzüntüyle takip ediyoruz. Tartışma bilimin itici gücü ve olmazsa olmazıdır; ancak trans kadınların kadınlığının sorgulanması noktasına kadar gelen söylemler, trans kadınların açılmalarından önceki dönemde, içinde yaşadığımız ataerkil toplumun aynı kaynaktan beslenen aileleri tarafından birer “erkek” olarak pohpohlanmalarından ötürü, içlerinde daima bir parça “erkeklik” taşıyacakları anlamına gelebilecek ifadeler, bizi bu açıklamayı yapmaya zorladı.

LGBTİ+’ların aileleri olarak şüphesiz biz bu toplumun bir parçasıyız, istisnalarımız dışında cinsiyeti erkek olarak tayin edilmiş çocuklarımızı pohpohlayarak büyüttük, ev işleri yaptırmadık, “göster evladım pipini amcalarına” dedik, belki yemeğin daha iyi kısmını onlara verdik, hareketlerine daha anlayışlı yaklaştık, ona kız kardeşlerine göre daha farklı olduğunu hissettirdik.

Fakat bütün bunlar erkek sandığımız, ancak gerçekte bir kadın olan çocuğumuzu mutlu mu etti? Onu gerçekten pohpohladık mı? Onu gerçekten ayrıcalıklı hissettirdik mi? Onu yetiştirme şeklimiz, içinde bir parça dahi olsa “erkeklik ayrıcalığı” bıraktı mı?

Bunun böyle olmadığını, hatta tam aksi durumun söz konusu olduğunu, en iyi biz biliyoruz.

Trans çocuklarımız, durumlarının farkına tahmin edilenden çok daha küçük yaşlarda varıyorlar. 1,5 – 2 yaşındayken bile kendisine biçilen toplumsal cinsiyet rolünden farklı davranışlar sergilemeye çalışan trans çocuklarımız var. Ya da daha büyük yaşlarda, için için kadın olduğunu bilen, bir kadın muamelesi görmeyi isteyen, kendisi de bir kadın gibi davranmayı isteyen çocuğumuza gösterdiğimiz “erkek ayrıcalığı”, onu mutlu mu ediyordu sanıyorsunuz?

Bilakis, kendisini bir “erkek” olarak her pohpohlayışımız, her ayrıcalıklı davranışımız, çocuğumuzu üzmekten, derin, tarifsiz acılar çekmesine neden olmaktan başka bir etki yaratmıyor. Diğer “kızlar” gibi muamele görmek, onlar gibi giyinmek, onların oyuncaklarıyla oynamak isterken, ellerine tutuşturulan silahları bir kenara atıp bebekleri aldıklarında “bırak onu, sen erkeksin” diye azarlanmak, hayır, bunlar çocuklarımızı mutlu etmiyor, aksine, acılarını daha da derinleştiriyor.

Çocuklarımız bu yüzden içine kapanıyor, misafir gelince odasına çekiliyor, fotoğraf çektirmek istemiyor, farklı ve öteki olmanın çelişkilerini iliklerine kadar hissediyor.

Bugüne kadar LGBTİ+ ailelerin pek görünür olmaması, ulaşılmakta zorluk çekilmesi, ulaşılanların da bu konuda açık olmakta güçlük çekmeleri, belki de bu konuda yapılan akademik çalışmalarda eksikliklerin, hatalı sonuçlara ulaşmanın bir nedeni oldu. Ancak artık durum değişiyor. LGBTİ+’ların aileleri giderek daha fazla örgütleniyor, görünür oluyor, çocuklarının yanında olduklarını yüksek sesle dile getiriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Antalya’da örgütlü aile grupları var ve bu sayı giderek artıyor.

LGBTİ+’ların aileleri olarak, başka bir aile mümkün, biz buradayız, bizi ve çocuklarımızı dinlemenin vakti geldi diyoruz.

Bu çağrımıza kulak verilmesini diliyor, homofobi ve transfobiyle mücadeleyi yükseltme çağrımızı bir kez de buradan yineliyor, LGBTİ+’ların ailelerini örgütlenmeye ve daha güzel bir dünya için mücadele etmeye davet ediyoruz.

Ankara Gökkuşağı Aile Grubu

Antalya Akdeniz Aile Grubu

Denizli LGBTİ+ Aileleri Grubu

İzmir LGBTİ+ Aile Grubu

LİSTAG LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği

LİSTAG ve Ankara Gökkuşağı Aile Grubu, T24’e konuştu

Kaynak: T24 (Damla Uğantaş)

Türkiye’de her yıl Haziran ayında düzenlenen LGBTİ+ Onur Haftası ve haftanın sonunda gerçekleşen Onur Yürüyüşü, 2015 yılından bu yana valilik tarafından yasaklanıyor, polis müdahalesine sahne oluyor. Bu yıl Onur Yürüyüşü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesinin hemen ardından 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilmek istendi ancak seçim atmosferinin de etkisiyle, Onur Yürüyüşü’nü ve cinsel yönelimleri hedef alan söylemler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a uzanan silsilede, üst düzey isimlerden ve tonu giderek sertleşen üslup ile dile getirildi.

Yine bu yıl önceki yıllardan farklı olarak pek çok belediye, Twitter hesaplarından LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne destek verirken, bir başka grup belediye ise Onur Yürüyüşü’ne karşı #AilemizHerŞeyimiz etiketiyle mesajlar paylaştı. Tartışmalar 2011 yılında imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılması talebinin dile getirilmesine dek uzandı. Peki LGBTİ+ çocuğu olan aileler bu tartışmalar karşısında neler hissediyor, ne düşünüyorlar?

Konuya ilişkin sorularımızı yöneltmek üzere LGBTİ+ çocuğu olan ailelerin bir araya geldiği LİSTAG Derneği’nde LİSTAG’tan Züleyha, Neşe, Günseli ve Ankara Gökkuşağı Aile Grubu’ndan Atilla ile buluştuk. Çocuklarının cinsel yönelimleri konusunda kendilerine ne zaman açıldığından, her sene kortej halinde katıldıkları Onur Yürüyüşleri’nin kendileri için ne anlam ifade ettiğine, siyasi ve dini temsilcilerin açıklamaları karşısında ne hissettiklerinden, aile kavramına yönelttiğimiz soruları kişisel deneyimlerini paylaşarak yanıtladılar.

Günseli Anne, Medyascope.tv’ye konuk oldu

LISTAG annelerinden Günseli Dum 12 Temmuz 2019’da Medyascope.tv’nin LGBTİ+ odaklı ana haber bülteni, Gökkuşağı Bülteni’nin konuk bölümünde “LGBTİ+lar ve aile konusu”da konuştu.

LİSTAG, 2019 Onur Haftası’nda

“Çocuklarımızın sesini duyun”

“Çocuklarımızın her zaman yanındayız. Çocuklarımız yanış bir şey yapmadı. Barışçıl bir eylem için burdayız. Çocuklarımızın sesini duyun.”

BİANET Haberi

BOOK REVIEW: OUR CHILDREN, A GUIDE FOR FAMILIES AND RELATIVES

KAYNAK: LGBTINEWSTURKEY.COM

“Our Children, A Guide for Families and Relatives” (Çocuklarımız, Aile ve Yakınlar için bir Rehber) is a booklet designed for LGBTI+ parents and relatives. The booklet is published by LISTAG (Families and Relatives of Gay, Lesbian, Bisexual, Trans and Intersex Individuals) in collaboration with LGBTI+ family groups from different cities around Turkey serves as an invaluable resource for parents and relatives of LGBTI+ children and youth. In the preface it reads that the purpose of the booklet is to share knowledge gained by the common experiences of families of gay, lesbian, bisexual and trans individuals, and provide families with less or little experience with information and help raise their awarenesse. Included in the preface is an important note on the fact that the feelings and thoughts many LGBTI+ families initially experience when their children come out to them are similar and that knowing they are not alone is in itself comforting.

What makes this resource booklet a powerful read is that it also includes extracts from the book, “Stories Under the Rainbow” (Gökkuşagından Hikayeler), a compilation of real life stories from the families of LGBTI+ individuals. These accounts, distributed throughout the booklet, are the voices of parents of LGBTI+ children and youth relaying their own struggles, challenges, and experiences. Perhaps these narratives effectively echo similar sentiments to the parents reading “Our Children”, reassuring them that their experience is not unique to them.

The booklet provides definitions for core LGBTI+ terminology such as for gender identity and sexual orientation; information and suggestions for parents on ways to cope with their own feelings; information about the coming out process as LGB and how best to support LGBTI+ individuals and the coming out process of trans children and youth, and what the transition process in Turkey entails. It also contains information about LISTAG and the work it does to support families and raise awareness about LGBTI+ discrimination and rights.  

Stressing the importance of carving space and time for reflection to process feelings and thoughts, the booklet notes that many parents may neglect the fact that they too need support, and encourages parents to also tend to their own feelings while supporting their child.

One main suggestion the booklet provides to parents is to operate from a place of love despite wherever they may be in their own acceptance process and that a great way to find solidarity is to get in touch with LGBTI+ family groups. In the afterword, a parent encourages other parents to confront their own fears together with their children and to be open to learning about other lives without judgement and adds, “Let’s try to really understand and let’s not leave our children alone on this challenging journey.”

For a parent whose child may have recently come out to them as LGBTI+ and who may lack knowledge on the topic, finding access to information and guidance on LGBTI+ topics in Turkish might be a challenging endeavor. Providing parents with a good starting point, this is an impactful resource that will serve this gap and help many families better understand and support their LGBTI+ child. It is not difficult to imagine the positive impact “Our Children” will have on many families. With its clear explanations, suggestions and the narratives from experienced parents, “Our Children” makes a great gift to all parents of LGBTI+ children and youth.

Review by Lukka Alp Akarçay for LGBTI News Turkey

BOOK REVIEW: STORIES UNDER THE RAINBOW

KAYNAK: LGBTINEWSTURKEY.COM

Stories Under the Rainbow (Gökkuşagından Hikayeler) is a book about love and family. This powerful collection of twenty-nine stories is a candid celebration of families connecting and reconnecting with, understanding and supporting their LGBTI+ child. Each story, told by a parent, reveals the many aspects in which the cultural upbringing and societal pressures of heteronormativity create unexamined and limiting belief systems that configure the world of parents for most of their lives. These long-standing belief systems, however, unexpectedly fall to pieces when their child comes out to them as LGBTI+. In these narratives, we read how many of the parents experience similar feelings that impart sadness, worry, incomprehension and indignation in reaction to a reality that at first challenges them. The challenges bring changes that alter their modes of living in positive ways. They come to realize, as they are forced to reexamine their convictions, that what they held to be true can be challenged to show other possibilities or acknowledge what is fundamentally flawed. When families find new ways to reconnect with one another, they begin to explore what it means to fully embrace, support and love their child for who they are. We read how beautifully their worlds expand in their reflections on their fears and struggles to dismantle learned homophobia and transphobia.

These narratives are also a meditation on how much our worlds and thinking are shaped by society. Many parents recount similar sentiments on how little they knew about other lives, how it was impossible for them to imagine the lives of LGBTI+ people or the fact that they even existed due to their own lack of knowledge, fear or merely holding onto misconceptions based on what they had heard from others. A parent puts it, “In this society, there are actually a lot of people who hide and suppress who they are and who do not express themselves for fear of judgement because this society is not a tolerant one.”

At first focused on denial and worry, the narratives evolve to celebrate love and life. “This process allowed me to understand and get to know all the other marginalized groups in society and learn more about the experiences of disabled people, Roma, Aleviis, Kurds and women” reflects one parent on how much their world view has expanded and adds, “I see now that the biggest hurdle in front of us is the world’s biggest terror organization. This organization, is not an armed terror organization. It is everyone.”

As someone who has come out to their parents as a trans man, it was hard to withhold tears reading about some of the coming out dialogues between the families and how time, love, and support restored many broken pieces and uprooted the barriers to understanding one another. Equally moving was the parents’ profoundly transformative journey from one of loss, confusion, and blame to one of joy, strength, and empowerment. Fully supporting their LGBTI+ child, they stand up to their neighbors, to school counselors, teachers, or their own friends, demonstrating how by becoming their child’s best ally, they are paving the way for other families to do the same.

This is a very intimate book that reminds us how much we need to hear the stories of people that are othered and marginalized in order to fight against discrimination and harmful narrow constraints of existing and living in this world. These stories inspire and ignite a powerful celebration of life in all its spectrum of colors.

Review by Lukka Alp Akarçay for LGBTI News Turkey

LGBTİ+ Aile Meclisi İzmir’de toplandı

KAYNAK: KAOSGL

Ankara, Antalya, Denizli, Kuşadası, İstanbul ve İzmir’den çocukları LGBTİ+ olan aileler bir araya geldi. LGBTİ+ Aile Meclisi toplantısında birlikte mücadele yolları tartışıldı.

Çocukları veya yakınları LGBTİ+ kişiler olan aileler İzmir’de bir araya geldi. İzmir LGBTİ Aile Grubu’nun düzenlediği “LGBTİ+ Aile Meclisi” toplantısında iki gün boyunca aileler ayrımcılık, homofobi ve transfobiye karşı birlikte nasıl mücadele edeceklerini konuştu.

İzmir Gümüldür’de 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılan toplantıya İzmir LGBTİ Aile Grubu’nun yanı sıra; Ankara Gökkuşağı Aile Grubu, Antalya LGBTİ+ Aile Grubu, Denizli LGBTİ Aileleri Grubu, Kuşadası Aile Grubu ve İstanbul LİSTAG LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği katıldı.

Aile içi ve toplumsal iletişim

Toplantıda konuşulan başlıklardan bazıları şöyleydi:

“Aramıza yeni katılan ailelere nasıl daha iyi yardımcı olabiliriz?”

“Aile içi iletişimi nasıl daha iyileştiririz?”

“Toplumsal iletişim için stratejilerimiz neler olmalı?”

“Ülke genelindeki aile grupları olarak birlikte hareket etmek istiyoruz”

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın desteklediği etkinliği İzmir LGBTİ Aile Grubu’ndan Birgül Ergün KaosGL.org’a şöyle anlattı:

“Etkinliği hazırlarken en büyük amaçlarımızdan biri Türkiye genelinde tüm ailelerin organize olmasıydı. Aile Meclis toplantısını 6 ayda bir gerçekleştirmek istiyoruz. Ortak projeler belirledik. Kendi aramızda bir çalıştay hazırladık. Çalışmalarımızı ortaklaştırmak istiyoruz. Okul ve rehber öğretmenlerle çalışmak istiyoruz, istihdamdaki ayrımcılık gündemlerimiz arasındaydı. Yerel yönetimlerde de çocuklarımızın yer alması için mücadele vereceğiz.”

LISTAG reestablishes itself as an association

SOURCE: LGBTINEWSTURKEY

LISTAG, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks Aileleri ve Yakınları Grubu, (The Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersex Family and Friends Group) has reestablished itself as an official association in Turkey, registering itself with the Directorate of Associations under the Ministry of Interior.

LISTAG offers family support to the parents and relatives of LGBTI+ individuals in Turkey. With meetings across the country, the organization offers much needed support. Counseling and a support network offered by LISTAG helps parents and family members confront their biases as well as understand and accept their loved ones as they are.

In 2013, LISTAG produced the “My Child” documentary, a film based on interviews with many of the parents involved in the organization. The film shows the incredible ways in which LISTAG has helped empower the parents as well the LGBTI+ individuals themselves through the support network.

In a statement on why LISTAG has decided to take this step the organization explained that:

“We had a yearlong experience being an association between 2015-2016 but when we realized that we did not have the human resources or the mentality to sustain the association, we terminated it. Since then LISTAG has grown bigger across Turkey with new people joining in. There arose the need for a corporate body which brings together LGBTI+ families and friends. We believe that individuals and names are transitory, what matters is to leave a sustainable structure behind. Our first task will be to improve and strengthen our institutional capacity and human resources. Our aim is to reach more families with LGBTI+ children, to support them and to continue the LGBTI+ rights struggle in Turkey as an alliance.”

Being registered as an association has a variety of legal benefits including allowing the organization to open commercial offices and earn revenues. Registered organizations also have more opportunities to lobby, apply for grants and collaborate with government bodies. Official recognition also strengthens the visibility of the LGBTI+ movement in Turkey.

LİSTAG, yeniden dernek!

KAYNAK: KAOSGL

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks Bireylerin Aileleri ve Yakınları Grubu dernekleşti.

2016 yılında kendini fesheden Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks Bireylerin Aileleri ve Yakınları (LİSTAG) Derneği, iki yılın ardından yeniden dernekleşti.

Fesih sürecinin ardından LİSTAG, inisiyatif olarak çalışmalarını sürdürdü. Bugün itibariyle LİSTAG, yeniden dernekleşti.

Çocukları LGBTİ+ olan bir grup anne baba tarafından 2008 yılında kurulan LİSTAG’ın kuruluş hikayesi 2013 yapımı “Benim Çocuğum” belgeselinde anlatılıyor. Yönetmen Can Candan’ın filmi LGBTİ Aileleri İstanbul Grubu’nun (LİSTAG) bir araya gelişini anlatıyor.

Daha fazlası için