LGBTI+ Hareketi için Toplumsal Değişim ve Savunuculukta Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi

Genç bir aktivist, Harvey Milk’e yardım etmek için ne yapabileceğini sorduğunda Milk’in yanıtı “Dışarı çık ve kendini, mücadelemizi birilerine anlat,’’ olur. Hikayelerini yüksek sesle anlatmaktan korkmayan ve tabii buna destek olan herkes, sınırları gittikçe kaybolan, daha eşitlikçi bir dünyaya yaklaştırıyor bizi. Bu nedenle, Türkiye gibi zorlu bir coğrafyada, LGBTI + bireylerin, aktivistlerin deneyimleri, tanıklıkları gerek hareketin görünürlüğü gerekse toplumsal değişim için önemli.

İnsanların kalıplaşmış düşünce yapılarını değiştirerek toplumsal değişimi sağlamak oldukça güç bir iştir. Diyelim insanların bakış açılarını değiştirdiniz, bir de onlardan davanız için bir şey yapmalarını, gönüllü olmalarını ya da finansal destek vermelerini istiyorsunuz, işiniz daha da zorlaşır. Savunuculuk , aslında herkesin fayda sağladığı bir ikna sürecidir. İnsanları yaptığınızın onların hayrına olduğuna ikna etmek, varolan kültürü ve kafa yapısını değiştirmek, toplumsal değişim için mücadele eden bireylerin en zorlandığı alanlardan biri.

Fark yaratmak isteyenler için en etkin iletişim yöntemlerinden biri de hikaye anlatıcılığıdır. Kişisel hikayelerin insanlar üzerinde benzersiz bir etkisi vardır. Kendi yaşamlarımızdan hikayeler anlatmaya ve bunları paylaşmaya başladığımızda, insanlarla samimi, dürüst ve kalbe dokunan bir ilişki de kurmaya başlarız. Artık tüm nörobilim araştırmaları, karar verirken kalbin, aklı açık ara yendiğini ortaya koyuyor.

LİSTAG, yaptığı çalışma ve eğitimlerle hikaye anlatıcılığının ve kişisel hikayelerin toplumsal değişimde, savunuculukta ne kadar önemli bir yer aldığının farkında. Bu nedenle daha önce ailelerle gerçekleştirdiği çalışmanın sınırlarını genişleterek, bu evrenin en önemli parçası olan LGBTI+ aktivistleriyle yeni bir çalışmaya imza atıyor. Toplumsal dışlanmadan, zorbalığa, gündelik yaşamda karşılaşılan nice olumsuz deneyime rağmen mücadele eden, bu zorlu engellerin üstesinden gelebilen bireylerin çocukluk ve gençlik hikayeleri, Türkiye kadar dünyanın her yanında LGBTI+ hareket için ilham verici, öğretici, eğitici ve zaman zaman eğlenceli olacaktır. Hikayelerini anlatmaktan vazgeçmeyenler, dünyayı daha iyi bir yer yapmak için mücadeleye devam edecekler.

2018’de Seyda Taluk ile Istanbul, Ankara ve Izmir’de LGBTI+ ailelerine yönelik düzenlediğimiz hikaye anlatıcılığı atölyelerinin ardından “Gökkuşağı’ndan Hikayeler” kitabını, ailelerin hikayelerinden alıntılanan kısa videoları ve yakin zamanda bu hikayelerin oyuncular ve aktivistler tarafından okunduğu kayıtlar yayınladık.

Seyda Taluk tarafından online olarak gerçekleştirilecek LGBTI+ Hareketi için Toplumsal Değişim ve Savunuculukta Hikaye Anlatıcılığı Atölyesinde hikayelerimizi anlatma becerilerimizi geliştirmek ve bu çalısmanın bir sonraki aşamasında LGBTI+ların özellikle “çocukluk ve genclik” hikayelerini toplamak istiyoruz.

Atölyeye katılmak için lütfen aşağıdaki formu 4 Haziran 2020 Perşembe 18:00’a kadar doldurunuz.

https://forms.gle/5vrvTRCEsjM4oZDo8